Občanské sdružení Psi pro život - Canisterapie

Sean - labradorský retriever ( terapeutický pes )


Dne 7. února 2008 byl předán labradorský retriever Sean paní Láškové pro jejího syna Marka jako terapeutický pes.
Marek je hyperaktivní chlapec, u něhož byl diagnostikován autismus. Pes by mu měl pomoci se celkově zklidnit a tím zlepšit jeho komunikační schopnosti a dovednosti, překonávat sociální bariéry a být mu každodenním společníkem.

Sean


Sean


O Markovi, slovy jeho maminky


Marek Lášek nar.:29/08/2001. Autismus u něj diagnostikován ve třech letech.
Marek je velice živý a neklidný chlapec. Nemluví a vyjadřuje se pouze křičením a zvuky. Neumí se vyjádřit a někdy není možné rozeznat, co cítí.
Často mívá záchvaty úzkosti, které pak vyjadřuje agresí. Má potřebu komunikovat, ale neví jak.
Pejsek by mu měl pomoci vyjádřit jeho potřeby a navodit mu pocit jistoty a bezpečí. Pro autisty je složité komunikovat s lidmi a cítí se bezpečněji s pejsky, protože pejsci od takto postižených dětí nic neočekávají.
Jako Markova maminka jsem někdy vyčerpaná ze synových stavů. Vím, že by bylo možné synovi nasadit léčbu prostředky, které by ho zklidnily. Ale já sama nejsem velkým příznivcem prášků a jiných chemikálií. Obzvláště pak , když se jedná o takto malého človíčka.
Prostřednictvím canisterapie a soužitím speciálně vycvičeného pejska by bylo možné synovi pomoci ho zklidnit a umožnit mu mít přítele, s kterým by si rozuměl a měl v něm oporu, kterou mu ani já jako matka nejsem schopna poskytnout, neboť nemluvím stejným jazykem a nevím, co se v synkovi odehrává.

Od října 2007 paní Jitka Jandová a Sean (nar. 14.7.2006) docházejí k Markovi na canisterapii.

Sean


Zpět na Předaní psi