Občanské sdružení Psi pro život - Canisterapie

Kynologické přednášky

Pořádáme přednášky pro žáky ZŠ i děti v MŠ. Forma i obsah přednášky jsou přizpůsobeny věku dětí.

V první části přednášky se děti dozvědí o tom, jak se správně chovat ke psům, o psí komunikaci a řeči těla. Seznámí se s tím, jak můžeme svým vlastním chováním, gesty a mimikou ovlivnit vlastního i cizího psa.

Druhá část je věnovaná výcviku a práci psů canisterapeutických, vodicích a asistenčních. Tato část je postavena hlavně na praktických ukázkách, do kterých se děti zapojují. Děti tak sami zjistí, jaký je to pocit, když jsou závislé na pomoci psa. Např. orientace v prostoru bez možnosti zrakové kontroly, nejdříve s pomocí bílé hole a poté s pomocí psa (děti si tak díky vlastnímu pocitu uvědomí důležitou úlohu vodicího psa v životě člověka se zrakovým postižením)

Poslední část je věnovaná dotazům.

Doba přednášky je cca. jedna hodina.

Cena je 40 Kč na žáka.

Lektorka je absolventkou VŠ obor speciální pedagogika, rekvalifikačních kurzů ,,canisinstruktor pro oblast rozvoje osobnosti“ a ,,výcvikář a chovatel služebních a pracovních plemen psů.

V případě zájmu volejte prosím na číslo 777 600 283 nebo pište na mail psi@psiprozivot.cz

Jana Drvotová
jednatelka o.s. Psi pro život