Občanské sdružení Psi pro život - Canisterapie

O nás

Nápad založit občanské sdružení se zrodil v hlavách tří děvčat - Jitky Jandové, Radky Hlaváčkové a Jany Drvotové. Bylo to na podzim 2002 při navštěvování kurzu „Canisinstruktor pro oblast rozvoje osobnosti“ pořádaný vzdělávacím centrem SVOPAP. Z nápadu se stala skutečnost a v prosinci 2002 se podařilo občanské sdružení PSI PRO ŽIVOT oficiálně zaregistrovat. Na jaře 2003, po závěrečných zkouškách a úspěšném absolutoriu všech tří zakladatelek, se začaly aktivity a činnost „PSŮ PRO ŽIVOT“ postupně rozbíhat.

Proč „kopat sám za sebe“, když mohu „kopat společně s ostatními“, kterým jde o totéž? S touto myšlenkou se začaly ztotožňovat i další pozdější členky sdružení: Věra Krulišová (rovněž absolventka výše zmíněného kurzu), Michaela Končulová, Štěpánka Pfeifrová a Markéta Řeháčková.

Naše současná členská základna:

Jitka Jandová (předseda)
Radka Hlaváčková (místopředseda)
Jana Drvotová (jednatel)

Michaela Končulová
Lenka Havlíková
Markéta Řeháčková
Eva Zdeňková
Zdena Hlistová
Markéta Redlová
Kateřina Lerlová
Michaela Skokanová
Eva Křemenová
Jana Krotilová
(fyzioterapeutka s akrediatcí na hipoterapii)


A tak jak se nám rozrůstala členská základna lidská, rostla i základna psí, lépe řečeno základna terapeutických psů. Naši psi, které využíváme v canisterapii, prošli úspěšně testem dle „Zkušebního řádu psů využívaných pro rozvoj osobnosti“ schváleným představenstvem SVOPAP s. r. o. a POMOCNÝCH TLAPEK o. p. s. dne 7. 5. 2002, který nabyl platnost po schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat dne 24. 6. 2002.

Naši terapeutičtí psi:


TIM,/ bílý švýcarský ovčák/
celým jm.Arwe z Klubíčka
(maj.R.Hlaváčková)

BÁRNY,/flat coated retriever/
(maj. Radka Hlaváčková)

  DENISA,/yorkshire terrier/
(maj. Eva Křemenová)
  

(maj. Jana Drvotová)

MARY,/německý ovčák/
(maj. Lenka Havlíková)

DANTE,/ zlatý retriever/
celým jm.Dante od Spešovské skály, již v "důchodu"
(maj.M. Redlová)

ROKY,/německý boxer/
(maj. Eva Zdeňková)

AKINA /BŠO - bílý švýcarský ovčák/ (maj. Jana Drvotová)
CHERY /kříženec BŠO / ( maj. Eva Zdeňková )
MID / / labradorský retriever / ( maj. Jitka Jandová )