Občanské sdružení Psi pro život - Canisterapie


Canisterapie

Nabídka canisterapie: canisterapie.cz


Psí škola

Výcvik rodinných psů: psi-skola-lucky.cz


Kynologické přednášky

Pořádáme přednášky pro žáky ZŠ i děti v MŠ. Forma i obsah přednášky jsou přizpůsobeny věku dětí.

V první části přednášky se děti dozvědí o tom, jak se správně chovat ke psům, o psí komunikaci a řeči těla. Seznámí se s tím, jak můžeme svým vlastním chováním, gesty a mimikou ovlivnit vlastního i cizího psa.

Druhá část je věnovaná výcviku a práci psů canisterapeutických, vodicích a asistenčních. Tato část je postavena hlavně na praktických ukázkách, do kterých se děti zapojují. Děti tak sami zjistí, jaký je to pocit, když jsou závislé na pomoci psa. Např. orientace v prostoru bez možnosti zrakové kontroly, nejdříve s pomocí bílé hole a poté s pomocí psa (děti si tak díky vlastnímu pocitu uvědomí důležitou úlohu vodicího psa v životě člověka se zrakovým postižením)

Poslední část je věnovaná dotazům.

Doba přednášky je cca. jedna hodina.

Cena je 40 Kč na žáka.

Lektorka je absolventkou VŠ obor speciální pedagogika, rekvalifikačních kurzů ,,canisinstruktor pro oblast rozvoje osobnosti“ a ,,výcvikář a chovatel služebních a pracovních plemen psů.

V případě zájmu volejte prosím na číslo 777 600 283 nebo pište na mail janadrvotova@seznam.cz

Jana Drvotová
jednatelka o.s. Psi pro životPODROBNĚJŠÍ INFORMACE O PŘEDNÁŠKÁCH NALEZNETE NA www.prednaskyopsech.cz.Prosba o pomoc -


pomozte nám finančně podpořit výcvik terapeutických psů.

Na rozdíl od výcviku psů slepeckých není dosud výcvik psů terapeutických či asistenčních hrazen ze zdravotního pojištění, a proto uvítáme jakýkoliv příspěvek, který můžete zaslat
na účet našeho sdružení PSI PRO ŽIVOT: 209122762/0300

Děkujeme

Aktuálně je ve výcviku několik psů, více pod odkazem " Výcvik terapeutických psů".
O psech s dokončeným výcvikem se dozvíte více pod odkazem " Předaní psi".

Canisterapie - Kynologie - Hipoterapie
CanisterapieKynologieHipoterapie Canisterapie - Kynologie - Hipoterapie

Proč právě PSI PRO ŽIVOT?

Vysvětlení je snadné. Je to věta holá z věty rozvité, která vystihuje náš hlavní cíl: „Ti nejvhodnější psi, kteří pomáhají zkvalitňovat život klientům se speciálními potřebami“.

Z toho také vyplývá naše zaměření na provádění canisterapie formou pravidelných návštěv integračních center a jiných sociálních a zdravotních zařízení.

Využíváme i nabyté kynologické znalosti na poli osvěty. Pro děti základních škol máme připraveny kynologické přednášky s důrazem na vztah člověka a psa.

Dlouholetými zkušenostmi jedné z nás zasahujeme i do oblasti Hipoterapie, zatím...

LH Servis