Občanské sdružení Psi pro život - Canisterapie

Další aktivity v roce 2004

I v letos, v roce 2004, se chceme podělit s případnými čtenáři našich stránek o další poznatky, postřehy a zkušenosti z canisterapie, besed a přednášek jak v zařízeních, kam pravidelně docházíme, tak i z akcí, přesahujících tento rámec.