Občanské sdružení Psi pro život - Canisterapie

Naše akce v roce 2003

Lépe řečeno akce, kterých jsme se zúčastnily, nikoli jako pořadatelé, nýbrž jsme k nim byly přizvány.