Občanské sdružení Psi pro život - Canisterapie

21. 4. 2005 – Rolnička Soběslav

Diakonie ČCE – středisko Rolnička v Soběslavi je křesťanské denní centrum, poskytující sociální, vzdělávací, terapeutické a pracovně-rehabilitační služby dětem, dospělým klientům s různými typy postižení a jejich rodinám.

Lidé z Rolničky něco o canisterapii a zooterapii vědí a dle jejich vyjádření by rádi svoje aktivity rozšířili o pravidelné návštěvy terapeutických psů. My jsme dostali pozvání k návštěvě právě proto, aby pracovníci z Rolničky, rodiče i jejich postižené děti získali více informací a představu o možném působení a vlivu canisterapie na lidský organizmus. Po teoretické části děti, rodiče i personál s překvapením zjišťovali jak příjemné, radostné a podnětné mohou být chvilky strávené s takovým terapeutickým psem.

Akce canisterapie - Rolnička Soběslav

Na závěr si dovolíme citovat z webových stránek soběslavské Rolničky: „Rolnička je tu proto, aby každý mohl s potřebnou pomocí dosáhnout svého osobního maxima, a to v přátelském prostředí, ve společenství a v atmosféře respektu k jedinečnosti a hodnotě každého člověka.“